Menu Zamknij

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tej Stronie przysługują Justynie Świącik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Anglojęzyczna Akademia Rozwoju Happy Kids z siedzibą w Częstochowie, Andersa 12/10.

Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie internetowej happykids.net.pl są objęte ochroną prawną. Dotyczy to w szczególności treści merytorycznych (zamieszczanych) na Stronie internetowej, znaków i elementów graficznych, koncepcji graficzneji logicznej Strony internetowej, logo oraz baz danych.

Korzystanie ze Strony internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Strony ani jego poszczególnych elementów. Dozwolone jest posługiwanie się treściami zawartymi na Stronie internetowej happykids.net.pl przez osoby trzecie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały i treści nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich Justyny Świącik. 

Dozwolony użytek do posługiwania się treściami zawartymi na Stronie internetowej happykids.net.pl obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. 

Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody Justyny Świącik.