Menu Zamknij

'LISTEN TO THE STORY'
Warsztat 'Listen to the story' to forma zajęć na którą składa się wiele aktywności. A zarazem jest połączeniem dynamiki z harmonią.

Połączenie tych dwóch cech daje znakomite rezultaty w opanowywaniu języka angielskiego. Kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu w oparciu o programy audiowizualne, zabawy motoryczne, taniec, karaoke doskonale wpływa na rozwój językowy a także psychofizyczny dzieci. Wspierają nas tu anglojęzyczne zabawki edukacyjne, maty podłogowe,interaktywne gry językowe, chusty animacyjne,   Profesjonalny sprzęt i materiały przygotowane na ten warsztat umożliwiają efektywny rozwój każdego uczestnika zajęć. 'Listen to the story' to także zajęcia umuzykalniające i uwrażliwiające dzieci na rytm, dźwięk i obraz co doskonali ich pamięć i koncentrację.